Jdi na obsah Jdi na menu
 


Heroin

10. 8. 2009

Historie

Poprvé heroin syntetizoval v roce 1874 C. R. Alder Wright, britský chemik pracující v Londýnské St. Mary's Hospital Medical School. Zkoumal reakce morfinu s různými kyselinami. Po několik hodin vařil bezvodý morfin s acetanhydridem a získal tím silněji působící acetylovanou formu morfinu, kterou dnes nazýváme diacetylmorfin. Směs odeslal na analýzu F. M. Pierceovi z Owens College v Manchesteru, který provedl několik testů na psech a králících.

Heroin jako lék poprvé vyrobil Felix Hoffmann z německé farmaceutické společnosti Bayer v Elberfeldu 11 dní po té co objevil aspirin. Bayer registroval heroin (pravděpodobně z něm. heroisch - heroický) jako ochrannou známku.

Od roku 1898 do 1910 byl prodáván jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli. Bayer prodával heroin jako „lék“ pro lidi závislé na morfinu do té doby než bylo objeveno, že se v játrech metabolizuje na morfin. Veškeré opiáty jsou v játrech metabolizovány na identickou molekulu s odlišnou koncentrací v krvi. Společnost se ocitla poněkud v rozpacích díky tomuto objevu, který se pro Bayer stal historickým trapasem.[4] Stejně jako u aspirinu přišel Bayer o některé ze svých ochranných známek kvůli I. světové válce.Obrazek

Obecně

Chemicky diacetylmorfin patří mezi polosyntetické deriváty morfinu. "Obohacení" chemické struktury morfinu o dvě acetylové skupiny má za následek lepší rozpustnost v tucích, a tím i snadnější průnik hematoencefalickou bariérou (ta odděluje krevní oběh od mezibuněčného prostoru mozku), což má za následek silnější "nájezd", čili "orgastický" pocit, typický na začátku intoxikace. V anglosaské literatuře tzv. "flash". Acetylové skupiny jsou v organismu rychle odštěpeny a vlastní účinek zprostředkován morfinem. Zdrojovou látkou pro výrobu heroinu bývá morfin nebo přímo opium. Hnědý heroin má zásaditou reakci a je vhodný ke kouření nebo inhalaci z aluminiové folie, bývá s příměsí strychninu. Nesnadno se rozpouští, proto při jeho přípravě k injekční aplikaci je potřeba přidat kyselinu (nejvhodnější je použít krystalický vitamin C). Bílý heroin - hydrochlorid je určený k injekční aplikaci, eventuálně šňupání.

Poločas eliminace (tj. doba, za kterou se množství látky v organismu zredukuje o 50%; děje se to jednak přeměnou na metabolity, které mohou být také účinné, jednak vylučováním) heroinu je asi 3 - 20 minut. Poločas eliminace jeho prvního metabolitu 6-monoacetylmorfinu je 2 - 3 hodiny, děje se tak močí. Až 80% může být vyloučeno do 24 hodin a metabolity mohou být detekovány z moči až 3 dny po poslední dávce, z krve 1 až 2 dny. Relativně krátký eliminační poločas má za následek zkracování doby mezi jednotlivými aplikacemi při rozvoji závislosti (závislý narkoman si aplikuje látku ve 2 - 4 denních dávkách a pokud k užití do určité doby nedojde, dochází k rozvoji odvykacího stavu).

                                                                                 

Obrazek

 Užití

Heroin se užívá třemi způsoby nejčastějise heroin aplikuje injekčně,šňupáním a  inhalací převažně je toto zvyklostí v zemích jako je Pakistan a Afganistán.V Evropě a v ČR spíše injekčně a šňupáním.Velmi nebezpečné je vnitrožilní aplikace,především kvůli tomu že uživatel nikdy neví jak je droga silná a jak velké množství aplikovat.Také zde hrozí přenos nemocí jako AIDS či žloutenka z důvodu pujčování si ,,stříkaček" mezi uživateli.

 

Účinky

Účinky heroinu jsou sedativní podobně jako účinky opiovích léku na bolest.Po aplikaci nastavá rauš,uvolnění celého těla,bez starostnost.Z počátku užívání heroinu se velmi často projevuje nevolnost,třes,zvracení po několika užití nepříjemné učinky ustoupí a nastupuje dle typu užití během 3-10 minut požadovaný rauš.Po užití drogy si uživatel připadá nezranitelný,silný,seběvedomí a celkově uvolněn.Tipickými příznaky užívání je svědění  na ruzných částech těla(uživatel se velmi drbe).Při nečinosti se velmi často uživatelovi zavírají očí a naprosto uvolněn usíná,toto je velmi nebezpečný jev především při řízení vozidel či při kouřeni cigaret.Ne zřídka toto konči v lepším případě propálenýma děrami v oděvu.V těch horších autonehodami či potpálenými domy.Po dlouhodobém užívání veškeré příjemné učinky mizí a po aplikaci se dostavuje pouze uleva a tzv.normalní stav kdy je uživate jkoby normalní a schpný fungovat.V případě že uživatel drogu několik hodin neaplikuje nastvají abstynennční příznaky.  

                

Obrazek

Rizika

 

Rizik spojených s užíváním heroinu je několik.Jedna se o.

- Zvyšování tolerance na drogu a vznik silné fyzické zavislosti.

- Riziko předávkování po užití nečekaně silného heroinu nebo při pokusu o abstinenci.U člověka se po vysazení prudce snižuje jeho tolerance na drogu což je v mnoha případech důvod předávkování kdy uživatel veme stejné množství na které byl zvyklí dříve.

- hrozba přenosu nemocí při používání stejných injekčních stříkaček.Předevší se jednáo AIDS a žloutenku.

Obchod s Heroinem

Heroin se vyrábí se surového opia jehož nejvetši producent na světě je Afganistan zněj pochází asi 90% opia.Z něj se ještě vetšinou zde v dobře utajených laboratořích poblíž makovích polích vyráby heroin.Ten pak putuje jednou z cest jako je například severní cesta vedouci z Afganistanu do Takžikistan,Kazachstanu přes Rusko do Polska z něj se dodtavá do německa odkud putuje dál do Evropy.Než se do ČR dostane heroin zjíská spoustu příměsí a jeho učinost se rapidně sníží.

 - cena za 1 gram je u nás obvykle 1000 Kč,je možné ho sehnad i za 500 Kč ale také až za 2500 Kč.

Závislost

Heroin je jednou s nejtvrdších drog na světě.A určitě je to také droga s nejtěší fyzickou závislostí.ObrazekUživatel se na droze stává závislím přibližně po dvou měsících intenzívního užívání.Abstinennční příznaky se začínají projevovat vešinou po 5-8 a vrchol nastává během 2-3 dne hodinách od poslední dávky.Uživatel se začíná potit,být neklidný,deprese úzkos,průjem,křeče,nevolnost,zvracení,syndom neklidných nohou,zimnice dotek na kůží je bolestiví,nespavost.Detoxikační kůra trvá obvykle od jednoho do dvou týdnů kdy se uživatel dostavá z toho nejhoršího nesledující lečba může trvat roky.I po dlouhé době muže uživatel pociťovat nepříjemné pocity a chuť na drogu.Při léčbě se dá použít substituční lečba kdy pacient užívá lék suboxon nebo subutex který je vlastně synteticky opiat na němž postupně paciet získavá závislost která má oproti heroinoé zavisloti výhody v tom že je levnější a neobsahuje nebezpečné příměsi.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář